Galvenie » Raksti » Mūzikas elementārteorija » Mūzikas teorijas stundas

Enharmonisms. Diatoniskais un hromatiskais pustonis un tonis.
    No zīmējuma redzams, ka skaņām do # un  re  ,  re #  un mi ,  fa #  un sol  un citām  ir vienāds augstums, tikai dažādi nosaukumi. Šādu dažādu nosaukumu skaņu vienādu augstumu sauc par  e n h a r m o n i s m u  un  vienāda augstuma skaņas  ar dažādiem nosaukumiem  -  par enharmoniski līdzīgām skaņām.  Zīmējumā parādīti klavieru taustiņi. Sākuma paņemsim pirmos trīs taustiņus. Vidū ir taustiņš, atbilstošs skaņai do #, kas enharmoniski vienāda ar skaņu re . Pustonis uz augšu no do veidojas kā no skaņām do un re , tā arī no skaņām do un do#, bet pustonis uz leju no re - no skaņām re un do# vai no skaņām re un re . No tā redzams, ka pustoņi var būt divējādi:
   1) pustoņus, ko veido blakusskaņas ar dažādiem nosaukumiem, sauc par d i a t o n i s k i e m  pustoņiem (piem., mi - fa, do - re);
   2) pustoņus, ko veido v i e n ā d a  nosaukuma blakusskaņas ar paaugstinājumu vai pazeminājumu, sauc par h r o m a t i s k i e m  pustoņiem (piem., do - do#, re  - re).   Kā jau norādīts, katru skaņu var paaugstināt vai pazemināt ne tikai vienreiz, bet arī divreiz. Divkārši paaugstinājumi un pazeminājumi rada ne tikai hromatiskus pustoņus, bet arī hromatiskus toņus.
   Vispārskatāmāk tas redzams klaviatūras vienas oktāvas zīmējumā, kur uz katra taustiņa norādīts kā pamatnosaukums, tā arī attiecīgai alterācijai skaņai atbilstošais nosaukums (par pustoni un toni).
   Te redzams, ka enharmoniski vienādas ir ne tikai skaņas do# - re  un re# - mi  , bet arī do - re , re - do X, mi - re X, re -mi  utt.
   Tādējādi toni uz augšu no do veido kā skaņas do un re, tā arī skaņas do un do X, bet toni uz leju no re veido kā skaņas re un do, tā arī skaņas re un re . T atad katram tonim, tāpat kā pustonim, var būt divējāds veids:
   1) diatoniskais tonis, ko veido d a ž ā d a  nosaukuma blakusskaņas (piem., do - re, do # - re #, re - mi utt.);
   2) hromatiskais tonis, ko veido v i e n ā d a  nosaukuma blakusskaņas ar divkāršu paaugstinājumu vai pazeminājumu (piem., do - do X, re - re ) vai ar vienlaicīgu vienkāršu pazeminājumu un paaugstinājumu (piem., do - do #, re - re #).
   Diatoniskais un hromatiskais pustonis vai tonis no kādas skaņas uz augšu vai uz leju ir enharmoniski vienāds, piemēram, diatoniskais pustonis do - re enharmoniski vienāds ar hromatisko pustoni do - do #; diatoniskais tonis do - re ir enharmoniski vienāds ar hromatisko toni do - do X vai re - re.


*D i a t o n i k a  ir skaņu sistēma, kur oktāvas robežās neviena skaņa neparādās divos variantos: pamatveidā un paaugstinājumā vai pazeminājumā (tā piemēram, diatonikā nevar būt do un do #).

Kategorija: Mūzikas teorijas stundas | Pievienoja: admin (03.10.2011) | Autors: Raimonds E
Skatījumu skaits: 2097 | Atslēgvārdi: pustonis, tonis, diatoniska, enharmonisms
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]